chocolade atelier
STUYVEN
Winkelmandje (0 artikels)

Workshops · Algemene voorwaarden

Kom op tijd. Onze deur gaat 15 minuten voor aanvang open. Spreek dus gerust 5 à 10 minuutjes eerder af zodat we tijdig kunnen beginnen.

Geef aan alle deelnemers een goede wegbeschrijving. Ons adres wordt door de meeste GPS-systemen niet juist aangegeven.

Te laat komen of laatkomers kunnen niet als reden gebruikt worden om de workshop te laten uitlopen of dingen te herhalen.

Het volledig bedrag dient ten laatste onmiddellijk na de workshop betaald te worden. Je kan ook minimum een week op voorhand een overschrijving doen op het nummer BE12 7340 1679 9092 op naam van Stuyven Ivan. Vermeld datum en naam doorgegeven bij inschrijving.

Bij workshops met individuele inschrijvingen kan er enkel met overschrijving betaald worden ten laatste 1 week voor aanvang van de workshop. De overschrijving geldt dan als inschrijvingsbewijs. Wanneer het maximaal aantal inschrijvingen bereikt is, word je verwittigd (hou de site of je e-mail in de gaten).

Indien er een factuur gewenst is, gelieve op voorhand te verwittigen en de gegevens en omschrijving door te e-mailen.

Enkel door overmacht kan een workshop op het laatst geannuleerd worden. Zorg ervoor dat er een telefoon- of GSM-nummer bij het inschrijvingsformulier vermeld wordt.

Annulatie kan nooit ingeroepen worden om een schadevergoeding te eisen. Het reeds gestorte bedrag wordt integraal teruggestort.

Bij de workshops is het noodzakelijk dat er een zekere hygiëne en discipline aan de dag wordt gelegd. Het is aan de aanvrager de juiste inschattig van de groep te maken.
Bij een al te luidruchtige of ongedisciplineerde groep behouden wij het recht de workshop vroegtijdig af te breken. Er zal dan geen enkele tegemoetkoming zijn.

Er is een verzekering voor alle deelnemers. Denk je schade te hebben geleden, neem dan binnen de 48 uren schriftelijk of via e-mail contact op.

Zijn er speciale wensen of kom je met mensen met een beperking, verwittig ons dan zeker op voorhand zodat we de nodige aanpassingen kunnen doen.